Ikastetxeetan bazkaria ematearen zerga-alderdiak eskola-garapeneko elkarteek

1. sarrera

 

Ikastetxeen garapenerako elkarteek hainbat modutan onartzen dute ikastetxeen hezkuntza-agindua. Ikastetxe askotan bazkaria ere zaintzen dute. Ondorengo informazioarekin, Ogasun Ministerio Federalak eskola-laguntzako elkarteek bazkariak emateko zerga-legearen ingurunearen ikuspegi orokorra ematen du eta aurreikusitako aldaketak adierazten ditu. Lege-kontuei edo banakako zerga-espedienteei buruzko informazioa estatuko zerga-agintarien eskudunengandik lor daiteke (adibidez, zerga-bulegoan), hauek zerga-prozedura orokorra kudeatzeaz arduratzen direnak.

2. Irabazi-asmorik gabekoa

Eskola laguntzeko elkarteek zerga-pribilegioa dute eta, beraz, sozietateen eta merkataritzaren gaineko zergatik salbuetsita daude, irabazi asmorik gabeko legearen baldintzak betetzen badituzte. Hala ere, elkarte hori komertzialki aktiboa bada, irabazi horiek zergarik gabekoak dira helburu bereziko eragiketa baten barruan egin badira. Jarduera ekonomikoa xede bereziko eragiketa gisa kalifikatu ezin bada, sozietateen errentaren gaineko zergaren eta merkataritzaren gaineko zergaren menpe dago elkartearen zati hori 35.000 euroko fakturazio-muga gainditzen bada.

Helburu bereziko enpresa horren adibide bat ongizate-erakunde bat da. Oinarrizko zerbitzuaren barruan ikasleei janaria eta edariak ematea ongizate-erakunde gisa sailkatu ohi da, eta, beraz, jarduera hori ere sozietateen gaineko zergatik eta merkataritza-zergetatik salbuetsita dago.

Irabazi-asmorik gabeko legearen eta elkarteen zuzenbidearen eskakizunei buruzko informazio zehatzagoa "Borondatezko lana eta konpromisoa - BMFren informazio erabilgarria" artikuluan aurki dezakezu.

3. Salmenten gaineko Zerga

3.1 Orokorra

Ekintzailea diru-sarrerak sortzeko asmoz jarduera komertziala edo profesionala burutzen duen pertsona da. Ekintzaile batek bere enpresaren parte gisa kuota baten truke Alemanian egiten dituen zerbitzuak salmenta-zergaren mende daude. Eskola laguntzeko elkarteak ekintzaileak dira Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Legearen esanetan, zerbitzu iraunkorrak kuota baten truke ematen diren heinean.

3.2 Zerga-salbuespena

Janari eta edarien horniketa, e.

Horrez gain, UStG 4. zenbakiaren 23. artikuluak janariak eta edariak BEZik gabe ikastetxeetako ikasleei saltzeko aukera ematen du. Salbuespen-xedapen horren arabera, besteak beste, pertsona eta erakundeek ostalaritza-ematea BEZetik salbuetsita dago, batez ere gazteak hartzen badituzte hezkuntza-, prestakuntza- edo heziketa-helburuetarako. "Harrera" terminoa ez dago lotuta gazteek gauez eta mantenu osoa ostatua jasotzeko eskakizunarekin. Printzipioz, ikastetxeak ere salbuespen honetatik salbuetsita daude. Dena den, zerga-salbuespena bakarrik eskatu ahal izango da ostalaritza-zerbitzua instalazioaren hornitzaileak berak ematen badu. Zerga-salbuespena eskatzeko ezinbestekoa ez da janaria ikastetxean edo ikastetxeko agintaritzak berak prestatzea. Hala ere, eskolako otorduak ikastetxeko agintariek eurek banatu behar dituzte. Auzitegi Fiskal Federalak (BFH) administrazio-irizpen hori berretsi zuen 12ko otsailaren 2009ko epaian, VR 47/07. Horren arabera, elkarte pribatu batek egun osoko ikastetxe bateko irakasle eta ikasleentzako ordaindutako otorduetako salmentak ez dira sartzen ez Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Legean, ez EBko 13/1 Zuzentarauaren 77. artikuluaren A. /EEE (388ko urtarrilaren 1etik aurrera: Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Sistemaren Zuzentarauaren 2007. artikuluaren 132. paragrafo i letra - BEZ SystRL -) salmenta-zergatik salbuetsita.

3.3 Zerga Tasa

UStG 12. artikuluaren 2. zenbakiaren arabera, elikagaien bidalketak ehuneko 1ko salmenten gaineko zerga tasa murriztua izan ohi du. Dena den, zerbitzuak zerga murrizketatik salbuetsita daude eta 7eko 19ko zerga-tasa orokorraren mende daude, nahiz eta zerbitzu horien zati bat elikagaien salmentan izan.

Europako Justizia Auzitegiak (EBJ) eta Auzitegi Fiskal Federalak (BFH) azken urteotan hainbat epai eman dituzte janaria eta edariak saltzeko bidalketak eta bestelako zerbitzuen arteko bereizketari buruz. Jurisprudentziaren arabera, salmenten gaineko zerga orokorraren ehuneko 19ko tasaren menpe dagoen beste zerbitzu bat dago, baldin eta enpresa hornitzaileak elikagaien salmentaz gain, elikagaien salmentarekin nahitaez eta zerbitzu-elementu horiek merkaturatzearekin lotu behar direnetatik desberdinak diren zerbitzuak eskaintzen baditu. kalitateari dagokionez entrega-elementua gainditzea.

Zerbitzu horien artean daude, adibidez, mahaiak eta aulkiak hornitzea eta kontsumitu ondoren altzariak eta erabilitako baxera edo mahai-tresnak garbitzea. Kasu hauetan, ekintzaileak janaria entregatze hutsetik haratago doan zerbitzua eskaintzen du.

BFHk 10ko abuztuaren 2006eko epaian - VR 38/05 - (2007 II. or. 482) epaian argitu zuenez, printzipio hauek ostalaritza-merkataritzako klasikoari zein ikastetxeetako bazkalorduari dagozkio. Hemen bereziki, eskola-agintaritzak sarritan ekintzaile bati transferitzen dio inplementazio osoa eta, horrela, bazkari-hornidura bere kabuz antolatzearen zama handitik libratzen da.

Hala ere, otorduak eskoletan irabazi asmorik gabeko korporazio batek bere xede-eragiketaren barruan ematen baditu, BEZaren tasa murriztua aplikatuko da (12. artikulua. 2. 8. letra a UStG). Irabazi-asmorik gabeko jantoki-elkarte edo eskola-garapen-elkarte deritzonek eskola-umeek janari eta edariak dituzten oinarrizko hornikuntzak zerga-pribilegioa duen xede bereziko eragiketa bat adierazten du Kode Fiskalaren 66. artikuluaren arabera (ongizate erakundea; cf. Eskabidea). Kode Fiskalerako Dekretua - AEAO - 66. artikuluari buruzkoa 5. zenbakia).

3.4 Sarrerako Zergaren kenkaria eta fakturazioa

UStG 15. artikuluaren 1. artikuluaren 1. zenbakiko 1. esaldiaren arabera, enpresariak bere enpresarentzat beste enpresaburu batek egin dituen bidalketen eta beste zerbitzu batzuengatik legez zor zaion zerga kendu dezake sarrerako zerga gisa. Baldintzetako bat da, besteak beste, ekintzaileak jasotako zerbitzuak erabiltzea sarrera-zergaren kenkarirako eskubidea duten irteera-salmentak lortzeko.

Elkarte babesle baten salmentak salmenten gaineko zergaren mende badaude, elkarte sustatzaileak bere sarrera-zerbitzuei kobratutako sarrera-zergak erreklamatu ditzake (adibidez, erositako elikagaien salmenta-zerga) eta, ondorioz, bere salmenta-zergaren erantzukizuna murrizten du.

Sarrera-zergaren kenkaria aldarrikatzeko, besteak beste, §§ 14, 14a UStG-ren arabera emandako faktura bat edukitzea ezinbesteko baldintza da (§ 15. paragrafoa 1. sententzia 1. zenbakia 1. sententzia UStG).

Ekintzaile batek beste enpresari bati entrega edo beste zerbitzuren bat egiten badio bere enpresarentzat, azken honek 14 hilabeteko epean faktura bat ematera behartuta dago, UStG 2. artikuluaren 1. idatz-zatiaren 2. zenbakiaren arabera.

Printzipioz, faktura batek UStG 14. artikuluan zehaztutako nahitaezko informazio guztia izan behar du. Dena den, fakturako zenbateko osoa 4 eurotik gorakoa ez bada (kopuru txikiko fakturak deiturikoak, 150. artikulua UStDV), UStG 33. artikuluaren 14. artikuluaren desbiderapenarekin, fakturan informazio hau bakarrik sartu beharko da:

  • enpresa hornitzailearen izen-abizenak eta helbide osoa
  • jaulkipen data
  • entregatutako elementuen kantitatea eta mota edo beste zerbitzu batzuen irismena eta mota
  • ordainsaria eta aplikagarria den zergaren zenbatekoa kopuru batean
  • zerga-salbuespenaren kasuan, entrega-zerbitzuari edo beste zerbitzu bati zerga-salbuespena aplikatzen zaiola adieraztea.

3.5 Diru-laguntza

Elikagaiak banatzeko diru-laguntza eskola-agintaritzak elkarteari ordaintzen badio, BEZaren legearen araberako ordainketa osagarria izan daiteke edo zergapeko diru-laguntza erreala.

Zerbitzuaren hartzailea ez den beste batek egindako ordainketak ordainsari osagarritzat hartuko dira zerbitzua ematen duen enpresak (hartzailea) bidalketa edo beste zerbitzuren batengatik. Kuota gehigarri bat hartu behar da ordaintzailearen eta hirugarren ordaintzailearen arteko zerbitzu-truke zuzena ukatu nahi bada.

Benetako diru-laguntza, berriz, badago ordainketak zerbitzuen trukean oinarrituta egiten ez badira. Hori gertatzen da ordainketak salmenta zehatzekin lotuta ez daudenean, baina zerbitzu jakin batetik independentean ematen direnean.

3.6 Enpresa Txikiaren Araua

UStG 19. artikuluaren 1. artikuluaren arabera, salmenten gaineko zerga ez da kobratuko aurreko urteko egutegiko diru-sarrerak 17 eurotik gorakoak ez badira eta ez bada 500 euro baino gehiago egungo urte naturalean.

4. Proposatutako Aldaketak

2011n, EBZk eta BFHk hainbat epai eman zituzten salmenta gastronomikoen gaian. Ogasun Ministerio Federalak, estatu federalekin elkarlanean, jurisprudentziaren ondorioak aztertu ditu eta BMF izeneko gutuna egin du. Ogasun Ministerio Federaleko eskutitzak zerga-agintariei zuzenduta daude esklusiboki administrazio-jarraibide gisa, baina zeharka ere zergadunei, funtsean, zerga-agintariei dagokien ikuspegia har dezaketelako.

BMF idazki honek aipatutako epaiak betearaztea aurreikusten du. Ostalaritza soziala deritzonean (batez ere haurreskolak, ikastetxeak) eragin positiboak izango dira. BFHk ostalaritza-zerbitzuen zatiketari buruzko bere jurisprudentzia alde batera utzi du, eta, beraz, kasuan kasuko gertakariak horren arabera egituratzen badira, elikagaiak ehuneko 7ko zerga tasan saldu ahal izango dira aurrerantzean eta zerbitzuaren zatia soilik ehuneko 19ko zerga-tasa izango da. BMFren gutuna laster argitaratuko da BMFren webgunean.

Iturria: Berlin [Ogasun Ministerio Federala]

Komentarioa (0)

Oraindik ez da iruzkinik argitaratu hemen

Idatzi iruzkin bat

  1. Bidali iruzkin bat gonbidatu gisa.
Eranskinak (0 / 3)
Partekatu zure kokapena