Prevansyon Listeria nan boutik bouche atizanal

Avèk sipò otorite sipèvize konsène yo, Asosyasyon Bouchi Alman yo te pwodui yon fim ki montre anplwaye nan komès bouchi a ki jan yo ka anpeche Listeria nan bouchi yo. Listeria se bakteri ki, nan sèten kondisyon, ka lakòz pwoblèm sante nan imen, ak nan kèk ka ki ra ka menm mennen nan lanmò. Souch patojèn Listeria Listeria monocytogenes se patikilyèman danjere. Listeria yo jwenn prèske tout kote nan anviwònman an, pou egzanp nan agrikilti, nan tè a ak nan dlo epi yo ka kidonk trè fasil antre nan nenpòt konpayi ki pwodui manje.

Travay la nan fim nan ki fèk kreye nan DFV a se montre anplwaye yo ki jan bakteri nan kalite sa a ka kenbe lwen komès bouche a ak an patikilye nan pwodwi yo. Sa fèt prensipalman nan edikasyon konplè konsènan posiblite antre Listeria nan bouche e atravè mezi ki apwopriye pou konbat Listeria ki ka antre nan biznis la epi evite kontaminasyon pwodwi yo.

Nan prensip, tout antreprenè ki pwodui manje yo oblije asire ke pa gen okenn risk pou sante kliyan yo grasa mezi ijyèn ak pwodiksyon adapte, dokimante ak kontwole. Sepandan, nouvo fim nan pa vize anpil moun ki responsab yo, men pito sèvi pou sansibilize anplwaye nan bouchi yo sou mezi prevantif ak montre kijan li enpòtan toujou swiv enstriksyon operasyonèl yo nan sans sa a.

Pandan plizyè ane, asosyasyon an te bay konpayi nan komès bouche anpil materyèl pou defini, dokimante ak kontwole mezi ijyèn yo. Sa a gen ladan tou feyè espesyal sou fason pou evite Listeria. Anplis de sa, konpayi ki fè pati yon Guild ka jwenn konsèy sou sijè sa a nan asosyasyon federal la ak kèk asosyasyon eta a.

https://www.fleischerhandwerk.de

Kòmantè (0)

Pa gen kòmantè ki te pibliye isit la ankò

Ekri yon kòmantè

  1. Post yon kòmantè kòm yon envite.
Atachman (0 / 3)
Pataje kote ou ye a