Stock pwason anba kontwòl ogmante

Komisyon Inyon Ewopeyen pwopoze pwogram èd

Komisyon Ewopeyen an te prezante jodi a yon pwopozisyon pou yon pwogram asistans dezan pou ede otorite nasyonal yo finanse aktivite enspeksyon ak kontwòl anba Politik Lapèch Komen (CFP). Pou peryòd 2004-2005, Inyon Ewopeyen an pral bay yon total de EUR 70 milyon dola. Nouvo Eta Manm yo kapab tou itilize pwogram nan depi lè yo rantre nan Inyon Ewopeyen an byen vit modènize estrikti kontwòl yo epi asire bon aplikasyon mezi CFP yo. Fon yo pral kontinye disponib pou akizisyon de ekipman, an patikilye pou transmisyon done elektwonik ak teledeteksyon pa satelit, osi byen ke pou fòmasyon debaz ak avanse nan pèsonèl siveyans. Nan lavni, nouvo pwojè tankou kanpay pou sansibilize pechè, enspektè, komisè ak jij ak piblik la ka finanse; yo tout bezwen konprann enpòtans konsèvasyon konfòmite ak règleman kontwòl. Konplo sipò aktyèl la, ki an vigè depi 1ye janvye 2001, pral ekspire le 31 desanm 2003. Pwogram èd yo pwopoze a pral kouri soti 1ye janvye 2004 pou rive 31 desanm 2005, lè Enspeksyon lapèch komen nan nivo Inyon Ewopeyen an pral vin operasyonèl.

"Dapre konesans aktyèl la, mwayen yo nan kontwòl ki ofri pa Eta Manb yo rete ensifizan. Lis la tout tan-ap grandi nan stock pwason an risk montre klèman ke feblès nan kontwòl fè li posib yo idantifye pratik ilegal ki mete an danje dirab nan lapèch , kontinye. Avèk pwogram sipò sa a, Inyon Ewopeyen an souliye detèminasyon li pou ede eta manm yo elimine feblès sa yo, "te di Franz Fischler, ki responsab pou agrikilti, devlopman riral ak lapèch nan Komisyon Ewopeyen an.

Aksyon ki kalifye yo

Dapre pwopozisyon an, mezi ak inisyativ sa yo ta dwe kalifye pou finansman:

  • achte ekipman IT ak rezo telematik;
  • Achte transpondeur pou siveyans satelit veso lapèch ("bwat ble") ak aparèy pou transmisyon done elektwonik nan bato yo;
  • Pwojè pilòt pou sèvi ak nouvo teknoloji pou kontwole aktivite lapèch, tankou abò pezi elektwonik kaptire;
  • fòmasyon ak echanj ofisye kontwòl;
  • pwojè pilòt pou pwogram enspeksyon ak obsèvatè;
  • Analiz pri-benefis ak evalyasyon depans jeneral sou kontwòl lapèch;
  • Inisyativ tankou seminè ak kanpay medya yo pou sansibilize sou enpòtans pou asire bon aplikasyon mezi CFP ak pratik ilegal ki kontre ak aspirasyon moun ki respekte règ yo pou prepare yon fen. Inisyativ sa yo vize aktè ki sijè a règleman CFP yo ak otorite yo ki enplike nan kontwòl, siveyans ak sanksyon vyolasyon pwouve. Yo sèvi tou pou sansibilize piblik la;
  • Akizisyon ak modènizasyon bato ak avyon pou siveyans maritim.

Lajan bidjè ak to finansman

Pou 2004 ak 2005, 35 milyon ero yo dwe disponib chak ane. Inyon Ewopeyen an kontribye 50% nan depans yo fè pa eta manm yo. Yon pi wo pataje Inyon Ewopeyen an posib lè li rive enstalasyon an nan "bwat yo ble" oswa aparèy yo anrejistreman elektwonik ak rapò oswa pwojè pilòt pou itilize nan nouvo teknoloji siveyans.

Patisipasyon nan achte ekipman tankou bato patwouy oswa avyon siveyans (sèlman pou nouvo eta manm yo) pa dwe depase 35%.

Istorik

Eta manm yo responsab pou aplike règleman CFP yo. Ou dwe bay anplwaye a ak ekipman teknik pou asire aplikasyon efikas. Inyon Ewopeyen an te fè lajan ki disponib depi 1990 pou ede eta manm yo kouvri depans espesifik nan domèn sa a.

Ranfòsman estrikti kontwòl ak siveyans se youn nan eleman ki pi enpòtan nan refòm CFP, ki te deside an Desanm 2002. Nan kou a nan refòm nan, pi piti bato yo tou dwe kouvri pa siveyans remote (VMS); transmisyon elektwonik done ki sòti nan bato yo ak teledeteksyon bato ki prezan nan zòn lapèch yo dwe elaji. Nouvo Eta Manm yo pral oblije aplike règleman CFP yo depi jou admisyon an; sa mande pou yo gen estrikti ak ekipman apwopriye. Se poutèt sa, Komisyon an pwopoze pou kontribye nan depans ki asosye yo.

Sous: Brussels [eu]

Kòmantè (0)

Pa gen kòmantè ki te pibliye isit la ankò

Ekri yon kòmantè

  1. Post yon kòmantè kòm yon envite.
Atachman (0 / 3)
Pataje kote ou ye a